Bouwkundig erfgoed is heel divers. Het zijn gebouwen, interieurs, complexen, infrastructuur, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken.

Bouwkundig erfgoed gaat over oude en minder oude gebouwen. Een arbeidershuisje, een hoeve, een molen, een kasteel, een begraafplaats, een standbeeld, een dorpskern, een industrieel pand, een orgel, een herdenkingsmonument... alle stijlen, vormen en periodes komen aan bod. Sommigen staan omwille van hun erfgoedwaarde in de inventaris bouwkundig erfgoed, anderen worden beschermd als monument of als stads- of dorpsgezicht. 

Een aantal specifieke vormen van bouwkundig erfgoed vragen een antwoord op maat. Daarom voorzien we ook vakspecialisten voor industrieel erfgoed, molens, funerair erfgoed, orgels en beveiliging.