Welke klachten?

Uiteraard behandelen we enkel klachten die te maken hebben met de werking van Onroerend Erfgoed. Dit kan gaan over de juridische bescherming van onroerend erfgoed, de behandeling van je vergunningsaanvraag,  wet- en regelgeving, beleidsvoorbereiding, onderzoek, inventarisatie, beheer en bescherming. Onder beheer vallen onder andere de juridische bescherming van onroerend erfgoed, de behandeling van vergunningsaanvragen (o.a. voor archeologische opgravingen) en beschermings- en subsidiedossiers, de controle op de bouwfysische kwaliteit van monumenten, etc.

Hoe dien je een klacht in?

Vul onderaan het digitale klachtenformulier in
Of stuur je klachtenbrief naar: Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. de klachtencoördinator, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

En daarna?

Binnen de 10 dagen krijg je een ontvangstmelding. Het onderzoek duurt maximaal 45 dagen. Binnen deze termijn mag je dus een antwoord verwachten.

Welke klachten behandelt de klachtencoördinator niet?

  • Vragen om informatie over de opdracht en werking van het agentschap Onroerend Erfgoed
  • Klachten die niet tot de bevoegdheid van het agentschap Onroerend Erfgoed behoren, namelijk handhaving en inspectie. Hiervoor kun je terecht bij het afdeling inspectie en handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed van het departement LNE. Jaarverslagen van deze afdeling vind je terug op de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid.
  • Klachten die de klachtencoördinator reeds eerder behandelde (volgens de klachtenprocedure)
  • Klachten waarbij je anoniem wilt blijven. Identiteit en adres zijn nodig om een dossier te openen.
  • Klachten waarbij je geen persoonlijk belang kan aantonen
  • Klachten waarbij de feiten zich meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan
  • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen
  • Klachten die duidelijk ongegrond zijn
  • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarover de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend

Vlaamse ombudsdienst

Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht behandelden? Dan kun je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.