Wat is een archeologische toevalsvondst?

Bepaalde voorwerpen of terreinen kunnen door onderzoek kennis opleveren over het verleden van de mens en zijn omgeving. We spreken dan van archeologische vondsten en sites. Stoot je daar per toeval op, dan is er sprake van een toevalsvondst.

De melding van archeologische toevalsvondsten is wettelijk verplicht. De context krijg je mee in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Je bent verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Je beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden. Onroerend Erfgoed komt ter plaatse. Op basis van dat onderzoek kan de termijn van tien dagen verlengd of ingekort worden.

In de praktijk is het voor een niet-deskundig oog moeilijk om een belangrijke van een onbelangrijke vondst te onderscheiden. Meld daarom beter te veel dan te weinig. Want wat eerst niet interessant lijkt, kan later van groot belang zijn.

Vuistregels

  • Meld ons alleen dingen die je gevonden hebt in Vlaanderen.
  • Meld niet alleen de ‘mooie’ vondsten uit een ensemble, maar het hele ensemble.

Let op: een archeologische toevalsvondst en een metaaldetectievondst zijn niet hetzelfde. Een erkende metaaldetectorist of magneetvisser dient metaaldetectievondsten te melden via een aparte online meldingstool. Er gelden andere regels voor metaaldetectievondstmeldingen. Zo is er bijvoorbeeld geen meldingsplicht binnen de drie dagen.

Links