Maak je gebruik van de geografische datalagen van het agentschap Onroerend Erfgoed? Schakel dan zo snel mogelijk over op de nieuwe datalagen met de meest recente info. Je hebt hiervoor tot en met 15 april 2018 de tijd. De oude datalagen worden nadien verwijderd.

De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

Sinds 1 februari raadpleeg je de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed via een nieuwe module. In de databank van de aanduidingsobjecten vind je nu voor elk vastgesteld bouwkundig relict of geheel een aparte juridische fiche terug. Ook het geoportaal ziet er helemaal anders uit: vastgestelde bouwkundige relicten en gehelen worden niet langer gescheiden weergegeven als respectievelijk punten en polygonen, maar worden gebundeld in een polygonenlaag met alle vastgesteld bouwkundig erfgoed. Meer informatie hierover kan je vinden op onze website.
De oude datalagen bleven evenwel nog een tijdje beschikbaar als download en als webservice. Deze dienstverlening wordt stopgezet op 15 april 2018. Schakel dus zo snel mogelijk over op de nieuwe geïntegreerde datalaag met alle vastgesteld bouwkundig erfgoed.

Aanduidingsobjecten
Onder aanduidingsobjecten verstaan we alle onroerend erfgoed dat juridisch verankerd werd via besluiten. Dit komt niet alleen neer op alle types beschermd en vastgesteld erfgoed, maar ook op erfgoedlandschappen en Unesco werelderfgoed.
Vroeger kon je de verschillende soorten aanduidingsobjecten enkel in aparte datalagen raadplegen. Deze mogelijkheid blijft behouden omdat ze het mogelijk maakt om heel gericht te werken. Nieuw is echter dat je vanaf nu ook alle aanduidingsobjecten kan raadplegen in een geïntegreerde datalaag.

De inventaris van het wereldoorlogerfgoed
De inventaris van het wereldoorlogerfgoed werd het afgelopen jaar gaandeweg geïntegreerd in de inventarissen van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.
Deze datalaag zal bijgevolg niet meer aangeboden worden vanaf 15 april 2018. Ook de eigenlijke inventaris van het wereldoorlogerfgoed zal binnenkort niet meer als aparte dataset raadpleegbaar zijn. Een uitgebreide berichtgeving hierover volgt.

Eindverslagen archeologie
Na afronding van het veldwerk onderzoekt een erkende archeoloog de onderzoeksdocumenten die hij op het terrein opstelde, de vondsten en stalen die hij inzamelde, en zo meer, om het verhaal van de site te kunnen reconstrueren. De resultaten van het onderzoek bundelt hij dan in een eindverslag dat hij binnen de twee jaar na het einde van de opgraving aan het agentschap bezorgt.
Je kon deze eindverslagen al raadplegen via het onroerenderfgoedloket, maar ze zijn nu ook beschikbaar als aparte datalaag zodat iedereen meteen alle eindverslagen op de kaart zichtbaar kan maken en met één klik alle informatie over het verslag raadplegen en het verslag zelf kan inkijken.

Nieuwe lagen die je vanaf nu kan gebruiken:

Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed
Aanduidingsobjecten
Eindverslagen archeologisch erfgoed

Je kan deze datalagen ook downloaden of intrekken als WFS- of WMS-service in je GIS-project. Raadpleeg hiervoor de downloadpagina van het geoportaal.

Oude lagen die verwijderd worden na 15 april 2018:

Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten
Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen
Wereldoorlogerfgoed

Deze datalagen zijn niet meer zichtbaar op het geoportaal. Je zal deze na 15 april ook niet meer kunnen downloaden of intrekken als WFS- of WMS-service in je GIS-project.

Links